Sådan kan du støtte

Bliv træ-ven
Bliv medlem af Plant et træ´s støttekreds: "Træernes Venner". 
Det årlige kontingent er for enkeltperson: 150 kr. og familie: 250 kr.

Du kan melde dig ind her.

Indbetale støttebidrag
Ethvert beløb du indsætter på Plant et Træ´s konto vil blive brugt til vores plantningssager.
Alle bidragsydere, som indbetaler mere end 250 kr., får tilsendt et diplom med Plant et Træ´s logo.

Du kan indbetale dit støttebidrag her

Bliv samarbejdspartner
Samarbejdspartnere er typisk firmaer, der betaler en afgift til Plant et Træ pr. enhed de selv sælger af udvalgte egne produkter. Til gengæld kan de bruge samarbejdet i deres markedsføring. Vi kender normalt ikke det endelige støttebeløbs størrelse på forhånd, men hvis beløbet hen ad vejen overstiger 15.000 kr. pr. år., får samarbejdspartneren automatisk status som sponsor (se nedenstående).
Læs mere ...

Bliv sponsor
Alle, som vælger at støtte Plant et træ med over 15.000 kr. pr. år, kalder vi sponsorer. Og vores sponsorer kan på Plant et træ´s hjemmeside få en selvstændig præsentationsside, hvor de fx kan fortælle om, hvorfor de støtter Plant et træ. Der kan også på denne side laves et link til egen hjemmeside.
Vores sponsorer få desuden mulighed for at anvende Plant et træ´s logo på egne tryksager, hjemmeside og lign., og kan efter aftale med Plant et træ også på anden vis bruge os i deres kampagner og markedsføring i øvrigt. Har du en idé, tager vi meget gerne en snak om det.
Det skal også nævnes, at ovennævnte vil SKAT betragte som en del af virksomhedens markedsføring, hvorved støttebeløbet bliver fradragsberettiget. Læs mere ..

Testamente og arv
Nogle vælger at betænke Plant et Træ i deres testamente. Det er vi meget taknemmelige for og har gennem årene modtaget en god støtte på den måde. Læs mere...

Fonde, legater og lign.
Plant et Træ er i tidens løb blevet støttet af en række fonde og legater. Og der er mennesker, som støtter vores træplantningsarbejde i al diskretion. Meget store beløb har vi modtaget på den måde, og det har naturligvis stor betydning for vores virke. 
Læs mere...