Organisationen Plant et træ
Organisationen Plant et træ

Landsorganisationen Plant et træ har H.K.H. Kronprinsen som protektor, og organisationen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Daglig leder af landskontoret er Jens Døssing.

Støttekredsen "Træernes Venner"
Landsorganisationens støttekreds "Træernes Venner" havde primo 2017 ca. 400 medlemmer. 

Man kan blive Træ-ven som enkeltperson, familie eller firma. Der betales et årligt kontingent afhængig af type medlemsskab.  

Klik her for online tilmelding og information om kontingentstørrelser.

Øvrig støtte
Mange vælger desuden at støtte Plant et Træ med et større eller mindre beløb. Disse støttebeløb kan indbetales online her på hjemmesiden. 

Generalforsamlingen
Der afholdes hvert år i maj måned generalforsamling, hvor alle Træ-venner indbydes til at deltage. Oplysning om generalforsamlingen, tid og sted m.v. udsendes til samtlige medlemmer senest en måned før generalforsamlingen afholdes.

Til generalforsamlingen indkaldes også organisationens Statsautoriserede revisor:

Carl-Emil Nielsen
KOVSTED & SKOVGÅRD
Revision & Rådgivning
Østeralle 8
8400 Ebeltoft

Udover den årlige generalforsamling kan bestyrelsen samles efter behov, og landskontoret orienterer desuden løbende bestyrelsen om organisationens drift.