Projekter til Plant et træ
Tidligere projekter

Kongens Allé

I Sønderjylland, ved den gamle grænse, stod Plant et træ bag en genplantning af Kongens Allé - den allé, som Christian X red ad den 10. juli 1920 på den hvide hest, da Nordslesvig kom hjem til Danmark. 

Alléen var i årenes løb blevet fældet på grund af vejudvidelse. 

Alléen blev indviet med et højtideligt arrangement, hvor også kongehuset deltog.

Plant et træ havde inviteret borgmestre fra alle landets kommuner samt fra alle amter til at deltage i plantningen. Alle de fremmødte medbragte en lille spand med jord fra deres hjemkommune eller -amt. Denne portion jord, der blev afleveret ved hvert træ fra resten af Danmark, skal symbolisere fællesskabet i landet.

Operasangeren Edith Guillaume sang dejlige danske sange, og ved frokosttid samledes de flere tusinde deltagere i et stort telt, der var rejst ved Grænsekroen, hvor der blev serveret en beskeden, rustik frokost.

Hendes Kongelige højhed Prinsesse Benedikte var hovedtaler ved indvielsen af Kongens Allé.

Kongens Allé er allerede nu vokset godt til - ikke mindst takket være den nødvendige vanding, som Christiansfeld Brandvæsen venligt påtog sig.

Mange af de lokale foreninger samlede sig til en æresfanevagt, der var opstillet ved Grænsestenen, hvor den gamle grænse havde været.