Generalforsamling - ordinær og ekstraordinær hos Plant et træ
Generalforsamling

Landsorganisationen Plant et træ afholder
generalforsamling onsdag den 23. maj 2018 kl. 17.00 til 18.30
på Skagensgade 1, 2630  Taastrup

Kun medlemmer af Plant et træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) har adgang.

Der vil blive serveret sandwich/the/kaffe.

Tilmelding senest den 20. april til Jens Døssing:

jens.doessing@plant-et-trae.dk

 

Dagsorden for Plant et træ's ordinære generalforsamling:

1. Valg af ordstyrer (Aage Madsen) 

2. Formandens beretning for året 2017-18 

3. Informationschefens beretning for året inkluderet strategi 2018 til 2020 til vedtagelse. 

4. Revisionens forelæggelse og godkendelse af regnskabet 

5. Informationschefens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år 

6. Valg til bestyrelse (efter de nye regler) 

a. På valg er: Claus Pettersson – modtager genvalg. Ulla Poulsen og Steen Rågård er fratrådt. 

7. Til besættelse af en plads i bestyrelsen foreslår bestyrelsen Mimi Hvass 

8. Valg af suppleanter: Forslag til genvalg: Willy Nielsen 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt