Generalforsamling - ordinær og ekstraordinær hos Plant et træ
Generalforsamling

Landsorganisationen Plant et træ afholder
generalforsamling onsdag den 23. maj 2018 kl. 17.00 til 18.30
på Skagensgade 1, 2630  Taastrup

Kun medlemmer af Plant et træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) har adgang.

Der vil blive serveret sandwich/the/kaffe.

Tilmelding senest den 20. april til Jens Døssing:

jens.doessing@plant-et-trae.dk

 

Dagsorden for Plant et træ's ordinære generalforsamling:

1. Valg af ordstyrer.

2. Formandens beretning for året 2017-18

3. Informationschefens beretning for året

4. Revisionens forelæggelse og godkendelse af regnskabet

5. Informationschefens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år

6. Indkomne forslag

7. Valg til bestyrelse.

a. Ulla Poulsen og Steen Raagaard genopstiller ikke.
    Claus Pettersson er på valg og genopstiller.

b. Til besættelse af de to pladser i den fremtidige bestyrelse foreslår bestyrelsen: Mimi Hvass og

8. Valg af suppleanter: som 1. suppleant:

9. Valg af revisor: Forslag Aage Madsen / Kovsted og Skovgaard

10. Eventuelt